Monday, 28 January 2013

हरी भाऊ नरके यांना सदाशिव पेठेचे लागले वारे!
 माझ्यावर  ब.मो. puranadare चे  संस्कार  झालेत !-अशी  इंदापूरच्या कार्यक्रमात हरी narkeni दिली कबुली!
जाहीर भाषणात लोकांनी नरके यांना विचारले प्रश्न ,नरके यांची उडाली भंबेरी!!!!!!!

हल्ली नरके पंत यांना सदाशिवी मराठी साठी फिरविले जात आहे,ते सध्या नाकातून स्वर काढीत आहे.पण त्यांना ते अवघड जात आहे.भवलकर त्यांच्या अपयशाश देखील दाद देत आहे!नरके यांनी इंदापूर येथे भाषण ठोकले.त्यात त्यांनी डझनभर ब्राम्हणाचे संस्कार आपल्यावर झाल्याचे त्यांनी यावेळी कबूल  केले.यावेळी त्यांनी bhanadakar संस्तेचे पांगच फेडले!छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मासाहेब जिजाऊ यांची बदनामी करणाऱ्या ब.मो.पुरंदरे यांचे स्तुतीसुमन नरके पंतानी यावेळी खास केले.माझ्यावर पुरनदरेचे संस्कार झालेले आहेत याची घोषणा त्यांनी यावेळी करून टाकली!बरे झाले नरके यांनी आपला वारसा घोषित करून टाकला!yaprasnghi नरके यांना लोकांनी काही प्रश्न विचारली.त्यापैकी १-पुणे येथे तुम्ही bamcef च्या कार्यशाळेत म्हंटले कि सनातनी ब्राम्हण आणि पुरोगामी ब्राम्हण हे एकाच शरीराच्या २ भूजा  आहेत !या मतात आणि आता च्या मतात येवढा फरक कसा?ब्राम्हण हे तुमचे आदर्श कसे झाले?त्यावेळी नरके पंतानी उत्तर तरी काय dwywe ?इतिहासाच्या विषयाला भूगोलाचा प्रश्न कसा?म्हणजे या प्रश्नांचे उत्तर देणे टाळले आणि बदमाश हरामखोर  bramhanche नरके पंतानी समर्थन करून टाकले!आणखी ३-४ प्रश्न झाली त्या प्रश्नामुळे हरी नरके पूर्णपणे नागडे झाले.नरके यांना बोली भाषेच्या एका वाक्याचा अर्थ विचारण्यात आला तेव्हा नरके हे असे काही बावचळून गेले की  upstit सर्वच जन त्यांच्यावर हसू लागले!   मग नेहमी प्रमाणे हमरी तुमरीवर येत नरके पंत म्हणाले कि -तुमच्या लायकीपेक्ष्या अधिक वेळ मी तुम्हाला दिला आहे!हरी नरके भांडारकर संस्तेवर कश्याला गेले हे त्यांनी जाहीर सांगून टाकले आहे.त्यांना आता कुत्रे देखील विचारात नाहीत म्हणून ते आता बदमाश भानादार्कारी ब्राम्हणाचे पाय धुण्याचे काम करीत आहेत!खाजगी मध्ये ह.मो.मराठे आणि घैसास गुरुजी यांच्याशी बोलताना ते फुले-शाहू -ambedkarana शिव्या देऊ लागले आहेत .nadurbarchya ब्राम्हण सभेत  घैसास ने साब्गीतले कि हरी नरके म्हणतात कि फुले-शाहू -आंबेडकर यांनी ब्राम्हणांना विरोध केला तो राजकीय statnt होता!हरी नरके खातात बह्गुजानाचे आणि ब्राम्हंच्या घरी पाणी भरण्याचे ते काम करतात!यास काय म्हणावे?
हरी भाऊ नरके यांना सदाशिव पेठेचे लागले वारे!
 माझ्यावर  ब.मो. puranadare चे  संस्कार  झालेत !-अशी  इंदापूरच्या कार्यक्रमात हरी narkeni दिली कबुली!
जाहीर भाषणात लोकांनी नरके यांना विचारले प्रश्न ,नरके यांची उडाली भंबेरी!!!!!!!

हल्ली नरके पंत यांना सदाशिवी मराठी साठी फिरविले जात आहे,ते सध्या नाकातून स्वर काढीत आहे.पण त्यांना ते अवघड जात आहे.भवलकर त्यांच्या अपयशाश देखील दाद देत आहे!नरके यांनी इंदापूर येथे भाषण ठोकले.त्यात त्यांनी डझनभर ब्राम्हणाचे संस्कार आपल्यावर झाल्याचे त्यांनी यावेळी कबूल  केले.यावेळी त्यांनी bhanadakar संस्तेचे पांगच फेडले!छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मासाहेब जिजाऊ यांची बदनामी करणाऱ्या ब.मो.पुरंदरे यांचे स्तुतीसुमन नरके पंतानी यावेळी खास केले.माझ्यावर पुरनदरेचे संस्कार झालेले आहेत याची घोषणा त्यांनी यावेळी करून टाकली!बरे झाले नरके यांनी आपला वारसा घोषित करून टाकला!yaprasnghi नरके यांना लोकांनी काही प्रश्न विचारली.त्यापैकी १-पुणे येथे तुम्ही bamcef च्या कार्यशाळेत म्हंटले कि सनातनी ब्राम्हण आणि पुरोगामी ब्राम्हण हे एकाच शरीराच्या २ भूजा  आहेत !या मतात आणि आता च्या मतात येवढा फरक कसा?ब्राम्हण हे तुमचे आदर्श कसे झाले?त्यावेळी नरके पंतानी उत्तर तरी काय dwywe ?इतिहासाच्या विषयाला भूगोलाचा प्रश्न कसा?म्हणजे या प्रश्नांचे उत्तर देणे टाळले आणि बदमाश हरामखोर  bramhanche नरके पंतानी समर्थन करून टाकले!आणखी ३-४ प्रश्न झाली त्या प्रश्नामुळे हरी नरके पूर्णपणे नागडे झाले.नरके यांना बोली भाषेच्या एका वाक्याचा अर्थ विचारण्यात आला तेव्हा नरके हे असे काही बावचळून गेले की  upstit सर्वच जन त्यांच्यावर हसू लागले!   मग नेहमी प्रमाणे हमरी तुमरीवर येत नरके पंत म्हणाले कि -तुमच्या लायकीपेक्ष्या अधिक वेळ मी तुम्हाला दिला आहे!हरी नरके भांडारकर संस्तेवर कश्याला गेले हे त्यांनी जाहीर सांगून टाकले आहे.त्यांना आता कुत्रे देखील विचारात नाहीत म्हणून ते आता बदमाश भानादार्कारी ब्राम्हणाचे पाय धुण्याचे काम करीत आहेत!खाजगी मध्ये ह.मो.मराठे आणि घैसास गुरुजी यांच्याशी बोलताना ते फुले-शाहू -ambedkarana शिव्या देऊ लागले आहेत .nadurbarchya ब्राम्हण सभेत  घैसास ने साब्गीतले कि हरी नरके म्हणतात कि फुले-शाहू -आंबेडकर यांनी ब्राम्हणांना विरोध केला तो राजकीय statnt होता!हरी नरके खातात बह्गुजानाचे आणि ब्राम्हंच्या घरी पाणी भरण्याचे ते काम करतात!यास काय म्हणावे?
हरी भाऊ नरके यांना सदाशिव पेठेचे लागले वारे!
 माझ्यावर  ब.मो. puranadare चे  संस्कार  झालेत !-अशी  इंदापूरच्या कार्यक्रमात हरी narkeni दिली कबुली!
जाहीर भाषणात लोकांनी नरके यांना विचारले प्रश्न ,नरके यांची उडाली भंबेरी!!!!!!!

हल्ली नरके पंत यांना सदाशिवी मराठी साठी फिरविले जात आहे,ते सध्या नाकातून स्वर काढीत आहे.पण त्यांना ते अवघड जात आहे.भवलकर त्यांच्या अपयशाश देखील दाद देत आहे!नरके यांनी इंदापूर येथे भाषण ठोकले.त्यात त्यांनी डझनभर ब्राम्हणाचे संस्कार आपल्यावर झाल्याचे त्यांनी यावेळी कबूल  केले.यावेळी त्यांनी bhanadakar संस्तेचे पांगच फेडले!छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मासाहेब जिजाऊ यांची बदनामी करणाऱ्या ब.मो.पुरंदरे यांचे स्तुतीसुमन नरके पंतानी यावेळी खास केले.माझ्यावर पुरनदरेचे संस्कार झालेले आहेत याची घोषणा त्यांनी यावेळी करून टाकली!बरे झाले नरके यांनी आपला वारसा घोषित करून टाकला!yaprasnghi नरके यांना लोकांनी काही प्रश्न विचारली.त्यापैकी १-पुणे येथे तुम्ही bamcef च्या कार्यशाळेत म्हंटले कि सनातनी ब्राम्हण आणि पुरोगामी ब्राम्हण हे एकाच शरीराच्या २ भूजा  आहेत !या मतात आणि आता च्या मतात येवढा फरक कसा?ब्राम्हण हे तुमचे आदर्श कसे झाले?त्यावेळी नरके पंतानी उत्तर तरी काय dwywe ?इतिहासाच्या विषयाला भूगोलाचा प्रश्न कसा?म्हणजे या प्रश्नांचे उत्तर देणे टाळले आणि बदमाश हरामखोर  bramhanche नरके पंतानी समर्थन करून टाकले!आणखी ३-४ प्रश्न झाली त्या प्रश्नामुळे हरी नरके पूर्णपणे नागडे झाले.नरके यांना बोली भाषेच्या एका वाक्याचा अर्थ विचारण्यात आला तेव्हा नरके हे असे काही बावचळून गेले की  upstit सर्वच जन त्यांच्यावर हसू लागले!   मग नेहमी प्रमाणे हमरी तुमरीवर येत नरके पंत म्हणाले कि -तुमच्या लायकीपेक्ष्या अधिक वेळ मी तुम्हाला दिला आहे!हरी नरके भांडारकर संस्तेवर कश्याला गेले हे त्यांनी जाहीर सांगून टाकले आहे.त्यांना आता कुत्रे देखील विचारात नाहीत म्हणून ते आता बदमाश भानादार्कारी ब्राम्हणाचे पाय धुण्याचे काम करीत आहेत!खाजगी मध्ये ह.मो.मराठे आणि घैसास गुरुजी यांच्याशी बोलताना ते फुले-शाहू -ambedkarana शिव्या देऊ लागले आहेत .nadurbarchya ब्राम्हण सभेत  घैसास ने साब्गीतले कि हरी नरके म्हणतात कि फुले-शाहू -आंबेडकर यांनी ब्राम्हणांना विरोध केला तो राजकीय statnt होता!हरी नरके खातात बह्गुजानाचे आणि ब्राम्हंच्या घरी पाणी भरण्याचे ते काम करतात!यास काय म्हणावे?

Thursday, 17 January 2013

दोन मराठी ब्राम्हणी chanalvar प्रकाश आंबेडकर यांची नुकतीच एक मुलाकत दाखविली.त्यात प्रकाश ambedkarne राजकीय आरक्षण नको असे म्हंटले पण याच प्रकाश ambedkarani पुणे करार हा उज्वल भविष्याचा प्रकाश अशे जे म्हंटले आणि पुणे कराराचे जे समर्थन केले त्याचे काय?bamcef ,भारत मुक्ती मोर्चा चा हा विजय म्हणायचा काय?बरे त्यांच्यामुळे आपल्याला अक्कल आली असे तरी prakashravani म्हणायला हवे होते!बरे असो.....प्रकाश आंबेडकर यांनी जरी लोकसभा आणि विधानसभेचे राजकीय आरक्षण नको असे जरी म्हंटले तरी त्याने अखेर पुणे कराराचे समर्थन आडवळणाने केले हा त्यांचा नेहमीचाच शिरस्ता !त्यांनी पंचायत समिती आणि zp च्या राजकीय आरक्षणाचे समर्थन केले!प्रकाश आंबेडकरांच्या सुविद्य पत्नी ज्या ब्राम्हण आहेत आणि त्या घैसास गुरुजी या ब्राम्हनाकडे प्रकाश आंबेडकर यांना ब्राम्हणांनी मते टाकावी अशी भिक मागते असे जे घैसास यांचे म्हणणे आहे त्याचे काय?प्रकाश ambedkarani आपल्या मुलाची मुन्च्ज गणपती पुले येथे जाऊन saptanik केली आता त्यांना शाळा सोडण्याच्या प्रमाणपत्रावर जात नको असे वाटते?त्यांनी आणि त्यांच्या मातोश्रींनी जनगणना करणाऱ्या अधिकाऱ्यास आपण महार आहोत असे लिहायला सांगून कोणत्या धर्माचा उद्धार केला?सर्व boudhanchi नोद देखील हिंदू धर्माचीच करण्यास कोणी सांगितले?जनगणना आयोगाच्या अधिकाऱ्याने त्यांची कर्मकहाणी मेडिया पुढे सांगितलेली आहे.ज्यांनी दर.बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान केला त्यांना समाजाने काय बक्शिश दयावे ?आठवले म्हणाले की राजकीय आरक्षण हवे आहे या सर्व नेत्यांची गम्मत अशी आहे कि यांचे बोलते धनी पुण्याचे समाजवादी ब्राम्हण आहेत!प्रकाश आंबेडकरांच्या या नव्या रंगीत चेहऱ्यावर आम्ही लवकरच लेख लिहिणार आहोत!जी मूलनिवासी!

दोन मराठी ब्राम्हणी chanalvar प्रकाश आंबेडकर यांची नुकतीच एक मुलाकत दाखविली.त्यात प्रकाश ambedkarne राजकीय आरक्षण नको असे म्हंटले पण याच प्रकाश ambedkarani पुणे करार हा उज्वल भविष्याचा प्रकाश अशे जे म्हंटले आणि पुणे कराराचे जे समर्थन केले त्याचे काय?bamcef ,भारत मुक्ती मोर्चा चा हा विजय म्हणायचा काय?बरे त्यांच्यामुळे आपल्याला अक्कल आली असे तरी prakashravani म्हणायला हवे होते!बरे असो.....प्रकाश आंबेडकर यांनी जरी लोकसभा आणि विधानसभेचे राजकीय आरक्षण नको असे जरी म्हंटले तरी त्याने अखेर पुणे कराराचे समर्थन आडवळणाने केले हा त्यांचा नेहमीचाच शिरस्ता !त्यांनी पंचायत समिती आणि zp च्या राजकीय आरक्षणाचे समर्थन केले!प्रकाश आंबेडकरांच्या सुविद्य पत्नी ज्या ब्राम्हण आहेत आणि त्या घैसास गुरुजी या ब्राम्हनाकडे प्रकाश आंबेडकर यांना ब्राम्हणांनी मते टाकावी अशी भिक मागते असे जे घैसास यांचे म्हणणे आहे त्याचे काय?प्रकाश ambedkarani आपल्या मुलाची मुन्च्ज गणपती पुले येथे जाऊन saptanik केली आता त्यांना शाळा सोडण्याच्या प्रमाणपत्रावर जात नको असे वाटते?त्यांनी आणि त्यांच्या मातोश्रींनी जनगणना करणाऱ्या अधिकाऱ्यास आपण महार आहोत असे लिहायला सांगून कोणत्या धर्माचा उद्धार केला?सर्व boudhanchi नोद देखील हिंदू धर्माचीच करण्यास कोणी सांगितले?जनगणना आयोगाच्या अधिकाऱ्याने त्यांची कर्मकहाणी मेडिया पुढे सांगितलेली आहे.ज्यांनी दर.बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान केला त्यांना समाजाने काय बक्शिश दयावे ?आठवले म्हणाले की राजकीय आरक्षण हवे आहे या सर्व नेत्यांची गम्मत अशी आहे कि यांचे बोलते धनी पुण्याचे समाजवादी ब्राम्हण आहेत!प्रकाश आंबेडकरांच्या या नव्या रंगीत चेहऱ्यावर आम्ही लवकरच लेख लिहिणार आहोत!जी मूलनिवासी!

prakash ambedkarancha adhikar diwas konta ahe?pune karar!mhanje he tar peshvayiche samrthan!!!

दोन मराठी ब्राम्हणी chanalvar प्रकाश आंबेडकर यांची नुकतीच एक मुलाकत दाखविली.त्यात प्रकाश ambedkarne राजकीय आरक्षण नको असे म्हंटले पण याच प्रकाश ambedkarani पुणे करार हा उज्वल भविष्याचा प्रकाश अशे जे म्हंटले आणि पुणे कराराचे जे समर्थन केले त्याचे काय?bamcef ,भारत मुक्ती मोर्चा चा हा विजय म्हणायचा काय?बरे त्यांच्यामुळे आपल्याला अक्कल आली असे तरी prakashravani म्हणायला हवे होते!बरे असो.....प्रकाश आंबेडकर यांनी जरी लोकसभा आणि विधानसभेचे राजकीय आरक्षण नको असे जरी म्हंटले तरी त्याने अखेर पुणे कराराचे समर्थन आडवळणाने केले हा त्यांचा नेहमीचाच शिरस्ता !त्यांनी पंचायत समिती आणि zp च्या राजकीय आरक्षणाचे समर्थन केले!प्रकाश आंबेडकरांच्या सुविद्य पत्नी ज्या ब्राम्हण आहेत आणि त्या घैसास गुरुजी या ब्राम्हनाकडे प्रकाश आंबेडकर यांना ब्राम्हणांनी मते टाकावी अशी भिक मागते असे जे घैसास यांचे म्हणणे आहे त्याचे काय?प्रकाश ambedkarani आपल्या मुलाची मुन्च्ज गणपती पुले येथे जाऊन saptanik केली आता त्यांना शाळा सोडण्याच्या प्रमाणपत्रावर जात नको असे वाटते?त्यांनी आणि त्यांच्या मातोश्रींनी जनगणना करणाऱ्या अधिकाऱ्यास आपण महार आहोत असे लिहायला सांगून कोणत्या धर्माचा उद्धार केला?सर्व boudhanchi नोद देखील हिंदू धर्माचीच करण्यास कोणी सांगितले?जनगणना आयोगाच्या अधिकाऱ्याने त्यांची कर्मकहाणी मेडिया पुढे सांगितलेली आहे.ज्यांनी दर.बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान केला त्यांना समाजाने काय बक्शिश दयावे ?आठवले म्हणाले की राजकीय आरक्षण हवे आहे या सर्व नेत्यांची गम्मत अशी आहे कि यांचे बोलते धनी पुण्याचे समाजवादी ब्राम्हण आहेत!प्रकाश आंबेडकरांच्या या नव्या रंगीत चेहऱ्यावर आम्ही लवकरच लेख लिहिणार आहोत!जी मूलनिवासी!Thursday, 3 January 2013

shahu maharajanchya sahitya sampadevar congress ne ghatalelya aghoshit bandi virudh amhi awaj uthavila!
shahu maharajanchya sahitya sampadevar congress ne ghatalelya aghoshit bandi virudh amhi awaj uthavila!

go pu deshpande ani tyanchya pranpriy dalalana go go go kadhi karayche?
go pu deshpande ani tyanchya pranpriy dalalana go go go kadhi karayche?
go pu deshpande ani tyanchya pranpriy dalalana go go go kadhi karayche?