Saturday, 27 August 2011

दादू कोंडदेव हा शिवाजी महाराजांचा गुरु नसून तो शिवाजी महाराजांचा विरोधक होता .त्यामुळेच त्याने पुणे लुटले आणि पुणे जाळले होते.म्हणजेच ब्राम्हण आतंकवादी होता.त्याच बरोबर एक धक्कादायक पुरावा ad .अनंतराव darvatkarani समोर आणला आहे तो म्हणजे दादू kondev हा शिवाजी महाराजांना स्वराज्य स्थापण्यास विरोध करीत होता म्हणून शिवाजी महाराजांनी त्यास पकडण्याचे आदेश दिले आणि शिवाजी महाराजांनी त्याचे डोळे फोडले.या संदर्बत ऐतिहासिक पुरावा मिळाला आहे.

दादू कोंडदेव हा शिवाजी महाराजांचा गुरु नसून तो शिवाजी महाराजांचा विरोधक होता .त्यामुळेच त्याने पुणे लुटले आणि पुणे जाळले होते.म्हणजेच ब्राम्हण आतंकवादी होता.त्याच बरोबर एक धक्कादायक पुरावा ad .अनंतराव darvatkarani समोर आणला आहे तो म्हणजे दादू kondev हा शिवाजी महाराजांना स्वराज्य स्थापण्यास विरोध करीत होता म्हणून शिवाजी महाराजांनी त्यास पकडण्याचे आदेश दिले आणि शिवाजी महाराजांनी त्याचे डोळे फोडले.या संदर्बत ऐतिहासिक पुरावा मिळाला आहे.

Wednesday, 3 August 2011

mata सयीबायी यांच्या समाधीवर कुत्र्याचा पुतळा बसविणारे बदमाश ब्राम्हण कोण?हे क्रांतिकारी आणि खळबळजनक पुस्तक मूलनिवासी पुब्लिकतिओन द्वारे प्रकाशित होत आहे.लेखक_प्रोफ.विलास खरात,सुधाकर लाड,प्रस्तावना_बाबा पुरंदरेला सळो कि पळो करून सोडणारे ad .ananatrav darvatkar yanchi आहे.. या कारान्तिकारी ग्रंथामुळे भटांची आणि त्यांच्या दलालांची फार फार फार फार फार फार फार फार फार फार जळणार आहे.जय मूलनिवासी.

गांधी एक पाखंडी आणि दगाबाज राजकारणी _dr .बाबासाहेब आंबेडकर ,हे पुणे कराराचे ऐतिहासिक संधर्भ प्रकाशित केले जात आहेत.प्र्सातावना माननीय वामन मेशाराम,संपादन,आणि लेखन _प्रोफ.विलास खरात हे क्रांतिकारी आणि खळबळजनक पुस्तक मूलनिवासी publication द्वारे प्रकाशित होत आहे.. या कारान्तिकारी ग्रंथामुळे भटांची आणि त्यांच्या दलालांची फार फार फार फार फार फार फार फार फार फार जळणार आहे.जय मूलनिवासी.