Saturday, 22 September 2012

dainik mulnivasi nayakne etihas ghadvila.


bramhanala dili osari bhat halu halu pay pasriii.
bramhanala dili osari bhat halu halu pay pasriii.

roj vacha dainik mulnivasi nayak.

prabodhankar thakre.

vartaman patrachi garaj mulnivasi bahujanana ka ahe?

dr.babasahebanchya sahityavar congress ne kashi bandi takli yacha satya etihas.

mulnivasi sandesh on punna samjavadi badmash bramhan.


mulnivasi nayak vardhapan din.

roj vacha dainik mulnivasi nayak.

dr.babasaheb ambedkaranchya sahitya sampdevar congressch bandhi.

dainik mulnivasi nayak ke vardhapan din ki mulnivasi bahujano ko badhayi.

jai jijau jai mulnivasi.

bhat kutre hataoooo.

nimbalkar maharajani dainik mulnivasi nayak chya vardhapan dini bramhanacha kothala baher kadhala.

bramhanani amchya mahapurushanvar lihu naye.